Badania lekarskie


Badanie lekarskie

Członkowie i zawodnicy KS Świder Otwock mogą być dopuszczeni na treningi sportowe pod warunkiem posiadania pozytywnej zgody lekarza medycyny sportowej.
Aby uzyskać orzeczenie od lekarza medycyny sportowej w pierwszej kolejności należy zgłosić się do lekarz pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania na następujące badania:

badanie ogólne moczu
badanie ogólne krwi
Odczyn Biernackiego(OB.)
poziom cukru we krwi
badanie EKG z opisem (przy pierwszej wizycie w danym roku szkolnym)

Następnie z wynikami w/w badań należy zapisać się na wizytę do lekarza medycyny sportowej ,który między innymi na ich podstawie wyda zgodę na udział dziecka w zajęciach sportowych i zawodach na określony czas. Badania lekarza sportowego mogą Państwo dokonać w przychodni dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie w Al. Wyzwolenia 20, w Ośrodku Medycyny Sportowej ul. Wawelska 5 w Warszawie lub innym oddziale NFZ , w których jest zatrudniony lekarz właściwej specjalności. Można również badanie dokonać w ramach usługi nierekompensowanej przez NFZ.

ze sportowym pozdrowieniem

Zarząd KS Świder Otwock